kontrola kvaliteta
Firma Hajlender d.o.o. Beograd-Novi Beograd, je implementirala i primenjuje sistem za zdravstvenu bezbednost  hrane, područije primene- proizvodnja RAKIJE MAROJEVIĆ.
Redovnu kontrolu kvaliteta Rakija Marojević, vrše državne akreditovane labaratorije
’’ Enološka Stanica-Vršac’’ i Jugoinspekt d.o.o.-Beograd

Sertifikat HACCP